VIII Festiwal Piosenki Religijnej "Któż jak Bóg" - Tuligłowy 2019 - Credo

Strona Muzyczna CREDO

Logo
CREDO
Przejdź do treści

VIII Festiwal Piosenki Religijnej "Któż jak Bóg" - Tuligłowy 2019

FESTIWAL > VIII Festiwal 2019
Kronika zdjęciowa festiwalu w Tuligłowach - 15.06.2019 r.
Patronat Honorowy:
Abp Adam Szal - Metropolita Przemyski
S. Julia Szteliga - Przełożona Generalna Sióstr Michalitek
Ks. Dariusz Wilk - Przełożony Generalny Księży Michalitów
Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
Witold Szajny - Wójt Gminy Rokietnica

Organizatorzy
Parafia Rzymsko - Katolicka w Tuligłowach
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów
OSP Tuligłowy

Jury:
Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. UR z Wydziału Muzyki. Wykładowca muzyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego jako doktor habilitowany i profesor tejże Uczelni. Udział w pracach jury na festiwalach: piosenki religijnej, sacrum w literaturze i sztuce, kolędy i pastorałki. Współpraca z Międzynarodowym Festiwalem Kolęd i Pastorałek w Będzinie od początku istnienia tego Festiwalu.
mgr Anna Trojanowska -  Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Salezjańskich, dyrygent chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz chóru parafialnego przy parafi św. Stanisława Biskupa na Lipowicy,  skrzypaczka, organistka.
mgr Dominika Osypanko - Absolwentka muzykologi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II. Instruktor w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
Zaangażowanie
Prowadząca festiwal - s. Dawida Ryll - Michalitka z Przemyśla. Ukończyła filologię polską i teologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutowała w prasie w 1988 r. („Powściągliwość i Praca”). Opublikowała zbiory wierszy: Małe wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiarowaną (1995), Bez poziomek (1999), Ścieżki niedalekie (2002), Czytanie z księgi lat (wyd. I 2012, wyd. II 2013). Jest autorką powieściowo skonstruowanej biografii Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, Dom w cieniu skrzydeł (wyd. I 1998 r. i wyd. II 2008 r.; wyd. III w tłum. na jęz. hiszpański w Buenos Aires 2013; wyd. IV i audiobook 2014). Poezja jej zamieszczana była w różnych czasopismach i w wielu antologiach polskich i zagranicznych (m.in. w tłum. na jęz. serbski i słowacki), nagrodzona Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim” „O pajdkę razowego chleba”. Za tomik wierszy „Czytanie z księgi lat” (2012 r) otrzymała honorową nagrodę literacką „Złote Pióro” – przyznaną przez oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Swoje wiersze prezentowała na licznych spotkaniach autorskich w Polsce i w Kanadzie. Niektóre teksty autorki zostały opracowane muzycznie i współtworzą albumy muzyczne. S. Dawida była także nagradzana jako nauczyciel: nagroda Kuratora Oświaty w Rzeszowie (1999) i Medal Komisji Edukacji Narodowej 2006). Za działalność charytatywną otrzymała Złoty Medal Caritas Polska (2014 r). Autorka ma w dorobku wiele artykułów o tematyce religijnej i społecznej, publikowanych w prasie, obecnie współpracuje z dwumiesięcznikiem Gminy Miejsce Piastowe „Piastun”, gdzie umieszczane są jej felietony w rubryce pt. „okiem zakonnicy”. Siostra była też współredaktorką kilku pozycji książkowych, wydanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła oraz redaktorką zakonnego kwartalnika „Zwiastun”. Siostra Dawida od 2013 roku sprawuje funkcję przełożonej domu zakonnego w Przemyślu i referentki diecezjalnej żeńskich zgromadzeń zakonnych, a od 2015 jest zarazem dyrektorem Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium”.
Sponsorzy
  • Gmina Rokietnica
  • Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
  • Nadleśnictwo Kańczuga
  • Piekarnia Tuligłowy Państwa Janiny i Stanisława Matyja
  • Sekretariat Peregrynacji Figury Św. Michała Archanioła - ks. Rafał Szwajca
  • Cukiernia Krysia z Widnej Góry
  • F.P.C "SAN" - PAJDA z Jarosławia
         

 
  
 
Festiwal jest organizowany tylko dzięki poświęceniu osób zaangażowanych w przygotowanie i przebieg festiwalu oraz sponsorom.

Serdecznie Bóg zapłać wszystkim współorganizatorom festiwalu, zaangażowanym w przygotowanie oraz właściwy przebieg festiwalu, wszystkim sponsorom i prosimy o dalszą organizacyjną, finansową i materialną pomoc w organizowaniu Festiwalu - jednorazową lub stałą


  Inteligo PKO BP S.A. nr rach. 50 1020 5558 1111 1225 9070 0013 - z dopiskiem "Festiwal"
 
 
Patronat Medialny

 ks. Zbigniew Pajor CSMA, ul. Krakowska 144,
34-331 Pewel Ślemieńska
Inteligo PKO BP nr 50 1020 5558 1111 1225 9070 0110 - Prosimy o wsparcie naszej działalności muzycznej - Bóg zapłać.
credo@wcredo.eu
wcredo@wp.pl
credo@wcredo.eu
wcredo@wp.pl
telefon
tel. 608 202 842
lub 33 - 863 82 00
Logo
Wróć do spisu treści