Strona Zgromadzenia Św. Michała ArchaniołaStatut Wspólnoty Muzycznej

 1. Cel wspólnoty:

  • własny rozwój osobowy
  • rozwój muzyczny
  • wspieranie wszelkiego rodzaju aktywności w zakresie twórczości religijno-muzycznej
  • ewangelizacja i propagowanie chrześcijańskiego stylu życia zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego

 2. Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie zespołów muzycznych, schol, grup śpiewających i grających
  • muzyczne ubogacanie liturgii św.
  • organizowanie przeglądów, koncertów, festiwali piosenki religijnej
  • organizowanie imprez kulturalnych o charakterze społeczno-religijnym
  • propagowanie twórczości o tematyce religijno muzycznej w środkach masowego przekazu
  • świadczenie pomocy na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów prowadzących działalność artystyczną o charakterze religijnym i muzycznym

 3. Do wspólnoty może należeć osoba:

  • wierząca i praktykująca
  • bez nałogów
  • grająca lub zainteresowana śpiewem lub grą na instrumencie muzycznym
  • szczera, otwarta na dobro, chcąca wyrażać w śpiewie i muzyce radość ze spotkania z Chrystusem


Wspólnota Muzyczna Credo dzieła w ramach apostolskiej działalności Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (Michalici)

Zapraszamy
Bliższych informacji na temat Wspólnoty udzieli:

ks. Zbigniew Pajor CSMA
Tuligłowy 133
37-562 Rokietnica
tel.: 16 - 622 13 84
tel.kom.: 608 202 842
e-mail: credo@wcredo.eu