Wypowiedzi na temat muzyki

K A T E C H I Z M   K O Ś C I O Ł A   K A T O L I C K I E G O

Rozdział drugi

CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO

 

Artykuł pierwszy

CELEBRACJA LITURGII KOŚCIOŁA


II. Jak celebrować liturgie?

Śpiew i muzyka

1156 "Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii" 23 . Kompozycja i śpiew natchnionych psalmów, często z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi Starego Przymierza. Kościół kontynuuje i rozwija tę tradycję: Przemawiajcie "do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach" (Ef 5, 19) 24 . "Kto śpiewa, ten się dwa razy modli" 25 .

1157 Śpiew i muzyka spełniają swoją funkcję znaków tym wymowniej, "im ściślej zwiążą się z czynnością liturgiczną" 26 , według trzech podstawowych kryteriów: pełne wyrazu piękno modlitwy, jednomyślne uczestniczenie zgromadzenia w przewidzianych momentach i uroczysty charakter celebracji. Uczestniczą one w ten sposób w tym, co stanowi cel słów i czynności liturgicznych, a którym jest chwała Boża i uświęcenie wiernych 27 .

Ileż razy płakałem, słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy i dobrze mi było z nimi 28 .

1158 Harmonia znaków (śpiew, muzyka, słowa i czynności) jest bardziej wymowna i owocna, jeśli wyraża się w bogactwie kulturowym właściwym sprawującemu liturgię Ludowi Bożemu 29 . Dlatego też "należy troskliwie pielęgnować religijny śpiew ludowy, tak aby głosy wiernych mogły rozbrzmiewać podczas nabożeństw, a nawet w czasie czynności liturgicznych" 30 , zgodnie z normami Kościoła. "Przeznaczone do śpiewów kościelnych teksty powinny (jednak) się zgadzać z nauką katolicką. Należy je czerpać przede wszystkim z Pisma świętego i źródeł liturgicznych" 31 .


23   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 112.

24   Por. Kol 3, 16-17.

25   Por. św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 72, 1.

26   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 112.

27   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 112.

28   Św. Augustyn, Confessiones IX, 6 14.

29   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 119.

30   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 118.

31   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 121.