Strona Zgromadzenia ¦w. Michała Archanioła


Spocznij na nas Duchu Panae-mail: Zespół "CREDO"   lub tel. kom. 608 202 842


Spocznij na nas Duchu Pana Materiał do piosenek religijnych na płytę CD-audio "Spocznij na nas Duchu Pana" - został nagrany w studiu OTD w Kro¶nie - sierpień 2001 r. Materiał jest podsumowaniem 3 letniej działalno¶ci zespołu Credo w Prałkowcach k/Przemy¶la.
Materiał został nagrany w składzie: Ewa Zapotocka (¶piew), Anna Tomczyk (¶piew), Małgorzata Matusiewicz (¶piew), Agnieszka Podbilska (skrzypce), Grzegorz Frankowicz (gitara), Tomasz Grzebień (gitara basowa), Paweł Partyka (inst. klawiszowe).
Piosenki religijne:
1. Jest jedno ciało
2. Powierz się Matce
3. Stoję Panie
4. Moje marzenia
5. Mix (Oto jest dzień, A a a aleluja, Czy wy wiecie, Skał± i zbawieniem)
6. Gdyby wiara twa wer.1
7. Madonna
8. Spocznij na nas Duchu Pana
9. To słońce
10. On wskaże drogę
11. Chciałem Ci powiedzieć
12. Bo ¶wiat to my
13. Gdyby wiara twa wer.2
14. Kiedy w jasn±

Fragmenty piosenek w MP3:
Spocznij na nas Duchu Pana,
Mix (Oto jest dzień ....),
Gdyby wiara twa, wer.1