Organizatorzy VII Festiwalu Piosenki Religijnej "Któż jak Bóg"

Tuligłowy - 16.06.2018 r.


Powrót na główną stronę Festiwalu


Patronat Honorowy:

 • Bp Marek Mendyk - Biskup Pomocniczy Legnicki, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

 • S. Natanaela Bednarczyk - Przełożona Generalna Sióstr Michalitek

 • Ks. Dariusz Wilk - Przełożony Generalny Księży Michalitów • Organizatorzy

  Parafia Rzymsko - Katolicka w Tuligłowach 

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów
 •  
 • OSP Tuligłowy

 • Schola


 • Centrum Kulturalne w Przemyślu    

  Jury:

 • Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. UR z Wydziału Muzyki. Wykładowca muzyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego jako doktor habilitowany i profesor tejże Uczelni. Udział w pracach jury na festiwalach: piosenki religijnej, sacrum w literaturze i sztuce, kolędy i pastorałki. Współpraca z Międzynarodowym Festiwalem Kolęd i Pastorałek w Będzinie od początku istnienia tego Festiwalu.
 • mgr Magdalena Betleja - skrzypaczka, pedagog przemyskiej szkoły muzycznej. Prezes Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. Na stałe związana z Przemyskim Kwartetem Smyczkowym, Przemyską Orkiestrą Kameralną i Filharmonią Podkarpacką.
 • mgr Kazimierz Łysy - Muzykolog, dyrygent i organista. Absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Kierownik działu Organizacji i Obsługi Imprez Centrum Kulturalnego w Przemyślu. • Prowadząca festiwal - s. Dawida Ryll - Michalitka z Przemyśla. Ukończyła filologię polską i teologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutowała w prasie w 1988 r. („Powściągliwość i Praca”). Opublikowała zbiory wierszy: Małe wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiarowaną (1995), Bez poziomek (1999), Ścieżki niedalekie (2002), Czytanie z księgi lat (wyd. I 2012, wyd. II 2013). Jest autorką powieściowo skonstruowanej biografii Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, Dom w cieniu skrzydeł (wyd. I 1998 r. i wyd. II 2008 r.; wyd. III w tłum. na jęz. hiszpański w Buenos Aires 2013; wyd. IV i audiobook 2014). Poezja jej zamieszczana była w różnych czasopismach i w wielu antologiach polskich i zagranicznych (m.in. w tłum. na jęz. serbski i słowacki), nagrodzona Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim” „O pajdkę razowego chleba”. Za tomik wierszy „Czytanie z księgi lat” (2012 r) otrzymała honorową nagrodę literacką „Złote Pióro” – przyznaną przez oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Swoje wiersze prezentowała na licznych spotkaniach autorskich w Polsce i w Kanadzie. Niektóre teksty autorki zostały opracowane muzycznie i współtworzą albumy muzyczne. S. Dawida była także nagradzana jako nauczyciel: nagroda Kuratora Oświaty w Rzeszowie (1999) i Medal Komisji Edukacji Narodowej 2006). Za działalność charytatywną otrzymała Złoty Medal Caritas Polska (2014 r). Autorka ma w dorobku wiele artykułów o tematyce religijnej i społecznej, publikowanych w prasie, obecnie współpracuje z dwumiesięcznikiem Gminy Miejsce Piastowe „Piastun”, gdzie umieszczane są jej felietony w rubryce pt. „okiem zakonnicy”. Siostra była też współredaktorką kilku pozycji książkowych, wydanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła oraz redaktorką zakonnego kwartalnika „Zwiastun”. Siostra Dawida od 2013 roku sprawuje funkcję przełożonej domu zakonnego w Przemyślu i referentki diecezjalnej żeńskich zgromadzeń zakonnych, a od 2015 jest zarazem dyrektorem Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium”.

  Przygotowanie Liturgii Mszy św. - s. Huberta Buzor - Michalitka z Pruchnika. Uczy w szkole podstawowej i dwóch przedszkolach. Jest też z zawodu organistką i gra w kościele w Pruchniku, pomagając Panu Organiście. Prowadzi scholę.

  Przygotowanie i prowadzenie Festiwalowego Koncertu Uwielbienia:

  Alina Szykuła - muzyk, wokalistka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku. Zajmuje się również prowadzeniem zespołów wokalnych, solistów w.w szkole. Jej uczniowie zajmują wysokie lokaty na wielu konkursach muzycznych. Współpracuje także z zespołami, chórami oraz instytucjami kulturalnymi.
  Paweł Szykuła - muzyk, wokalista, nauczyciel, instruktor muzyki w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. Prowadzi zespoły wokalno - instrumentalne. Współorganizator wielu uroczystości kulturalnych oraz rekreacyjno - sportowych. Współpracuje z zespołami oraz instytucjami kulturalnymi.


  Sponsorzy

  Gmina Rokietnica
  Piekarnia Tuligłowy Państwa Janiny i Stanisława Matyja
  Sekretariat Peregrynacji Figury Św. Michała Archanioła - ks. Rafał Szwajca
  Cukiernia Krysia z Widnej Góry
  Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Szarek" z Widnej Góry
  F.P.C "SAN" - PAJDA z Jarosławia

  Kłodzko     GRUPA GLASSO
z Wrocławia          Rokietnica     Sanok     Jarosław    


  Festiwal jest organizowany tylko dzięki poświęceniu osób zaangażowanych w przygotowanie i przebieg festiwalu oraz sponsorom.

  Serdecznie Bóg zapłać wszystkim współorganizatorom festiwalu, zaangażowanym w przygotowanie oraz właściwy przebieg festiwalu, wszystkim sponsorom i prosimy o dalszą organizacyjną, finansową i materialną pomoc w organizowaniu Festiwalu - jednorazową lub stałą


  Inteligo PKO BP S.A. nr rach. 50 1020 5558 1111 1225 9070 0013 - z dopiskiem "Festiwal"


  Patronat Medialny: