VIII Festiwal Piosenki Religijnej "Któż jak Bóg" - Tuligłowy 2019 - Credo

Strona Muzyczna CREDO
Logo
CREDO
Przejdź do treści

VIII Festiwal Piosenki Religijnej "Któż jak Bóg" - Tuligłowy 2019

FESTIWAL > VIII Festiwal 2019
Patronat Honorowy:
Abp Adam Szal - Metropolita Przemyski
S. Julia Szteliga - Przełożona Generalna Sióstr Michalitek
Ks. Dariusz Wilk - Przełożony Generalny Księży Michalitów
Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
Witold Szajny - Wójt Gminy Rokietnica

Organizatorzy
Parafia Rzymsko - Katolicka w Tuligłowach
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów
OSP Tuligłowy

Jury:
Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. UR z Wydziału Muzyki. Wykładowca muzyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego jako doktor habilitowany i profesor tejże Uczelni. Udział w pracach jury na festiwalach: piosenki religijnej, sacrum w literaturze i sztuce, kolędy i pastorałki. Współpraca z Międzynarodowym Festiwalem Kolęd i Pastorałek w Będzinie od początku istnienia tego Festiwalu.
mgr Anna Trojanowska -  Szkoła Muzyczna w Przemyślu (kształcenie słuchu, zespół wokalny, chór, zasady muzyki z elementami edycji nut)
mgr Kazimierz Łysy - Muzykolog, dyrygent i organista. Absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Kierownik działu Organizacji i Obsługi Imprez Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
Zaangażowanie
Prowadząca festiwal - s. Dawida Ryll - Michalitka z Przemyśla. Ukończyła filologię polską i teologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutowała w prasie w 1988 r. („Powściągliwość i Praca”). Opublikowała zbiory wierszy: Małe wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiarowaną (1995), Bez poziomek (1999), Ścieżki niedalekie (2002), Czytanie z księgi lat (wyd. I 2012, wyd. II 2013). Jest autorką powieściowo skonstruowanej biografii Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, Dom w cieniu skrzydeł (wyd. I 1998 r. i wyd. II 2008 r.; wyd. III w tłum. na jęz. hiszpański w Buenos Aires 2013; wyd. IV i audiobook 2014). Poezja jej zamieszczana była w różnych czasopismach i w wielu antologiach polskich i zagranicznych (m.in. w tłum. na jęz. serbski i słowacki), nagrodzona Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim” „O pajdkę razowego chleba”. Za tomik wierszy „Czytanie z księgi lat” (2012 r) otrzymała honorową nagrodę literacką „Złote Pióro” – przyznaną przez oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Swoje wiersze prezentowała na licznych spotkaniach autorskich w Polsce i w Kanadzie. Niektóre teksty autorki zostały opracowane muzycznie i współtworzą albumy muzyczne. S. Dawida była także nagradzana jako nauczyciel: nagroda Kuratora Oświaty w Rzeszowie (1999) i Medal Komisji Edukacji Narodowej 2006). Za działalność charytatywną otrzymała Złoty Medal Caritas Polska (2014 r). Autorka ma w dorobku wiele artykułów o tematyce religijnej i społecznej, publikowanych w prasie, obecnie współpracuje z dwumiesięcznikiem Gminy Miejsce Piastowe „Piastun”, gdzie umieszczane są jej felietony w rubryce pt. „okiem zakonnicy”. Siostra była też współredaktorką kilku pozycji książkowych, wydanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła oraz redaktorką zakonnego kwartalnika „Zwiastun”. Siostra Dawida od 2013 roku sprawuje funkcję przełożonej domu zakonnego w Przemyślu i referentki diecezjalnej żeńskich zgromadzeń zakonnych, a od 2015 jest zarazem dyrektorem Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium”.

Przygotowanie Liturgii Mszy św. - s. Huberta Buzor - Michalitka z Pruchnika. Uczy w szkole podstawowej i dwóch przedszkolach. Jest też z zawodu organistką i gra w kościele w Pruchniku, pomagając Panu Organiście. Prowadzi scholę.

Sponsorzy
  • Gmina Rokietnica
  • Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
  • Nadleśnictwo Kańczuga
  • Piekarnia Tuligłowy Państwa Janiny i Stanisława Matyja
  • Sekretariat Peregrynacji Figury Św. Michała Archanioła - ks. Rafał Szwajca
  • Cukiernia Krysia z Widnej Góry
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Szarek" z Widnej Góry
  • F.P.C "SAN" - PAJDA z Jarosławia
         

 
  
 
Festiwal jest organizowany tylko dzięki poświęceniu osób zaangażowanych w przygotowanie i przebieg festiwalu oraz sponsorom.

Serdecznie Bóg zapłać wszystkim współorganizatorom festiwalu, zaangażowanym w przygotowanie oraz właściwy przebieg festiwalu, wszystkim sponsorom i prosimy o dalszą organizacyjną, finansową i materialną pomoc w organizowaniu Festiwalu - jednorazową lub stałą


  Inteligo PKO BP S.A. nr rach. 50 1020 5558 1111 1225 9070 0013 - z dopiskiem "Festiwal"
 
 
Patronat Medialny

 ks. Zbigniew Pajor CSMA, Tuligłowy 133, 37-562 Rokietnica
credo@wcredo.eu
wcredo@wp.pl
credo@wcredo.eu
wcredo@wp.pl
telefon
tel. 608 202 842
lub 16 - 622 13 84
Logo
duszpasterstwo
Wróć do spisu treści